Online Danışmanlık

Ulusal ve uluslararası iş ve mesleki çevrelere etkin ve yön verici bir şekilde katılmaktayız.

Bilişim hukuku, sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. İnternetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu kapsamaktadır. Bu bağlamda; gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukukunu ilgilendirir.

Bilişim hukukunun, “Bilgi Teknolojisi hukuku” ve “İnternet hukuku” başlıkları altında ikiye ayrılarak incelenmesi gerekir. Bilgi Teknolojisi hukuku hem dijital hale getirilmiş bilginin hem de bilgisayar programlarının dağıtılması ile ilgili hükümleri düzenler. Bilgi güvenliğinin sağlanması ve elektronik ticaret konularında düzenlemeler içerir. Diğer taraftan İnternet hukuku, İnternet’in kullanılması ile ortaya çıkan hukuki meseleleri inceler. İnternet hukukunun, hukukun birçok alanı ile etkileşim içerisinde bulunması gerekir. İnternet erişimi ve kullanımı; güvenlik, ifade özgürlüğü ve yargılama gibi hukukun diğer alanları ile ilişkilidir.

Bilişim Suçları

Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler Komisyonu ortak raporunda Bilişim suçları 6 ana bölümde incelenmiştir. Bunlar;

 • Bilgisayar Sistemleri ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme
 • Bilgisayar Sabotajı
 • Bilgisayar Kullanılarak Dolandırıcılık
 • Bilgisayar Kullanılarak Sahtecilik
 • Kanun Tarafından Korunan Bir Yazılımın İzin Alınmadan Kullanılması
 • Yasaya aykırı yayınlar
 • Pornografi içeren yayınlar
 • Hakaret ve Sövme

 

Türkiye’de Bilişim Hukuku

Türkiye’de in­ter­net or­ta­mın­da iş­le­nen be­lir­li suç­lar­la içe­rik, yer ve eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı üze­rin­den mü­ca­dele­ye iliş­kin esas ve usullerin düzenlenmesi amacıyla, 23.05.2007 tarih ve 26530 sayılı Resmi Gazete’de, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 243 ila 246. Maddelerinde ise “Bilişim Alanında Suçlar” ve bu suçların işlenmesi halinde uygulanacak cezai yaptırımlar düzenlenmektedir.

Bilişim Hukuku departmanımız avukatları ile sağladığımız hizmetler aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır:

 • İnternet sitelerine yönelik uyum projeleri,
 • Üyelik sözleşmeleri ve son kullanıcı sözleşmeleri,
 • Gizlilik politikaları, çerez politikaları, kullanım şartları ve koşulları,
 • İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık,
 • İnternet yoluyla oluşan ihlaller,
 • Sosyal medyada telif hakları ve reklam,
 • Alan adı uyuşmazlıkları,
 • Erişimin engellenmesi,
 • E-ticaret ile ilgili yasalara uyum,
 • Mesafeli satış sözleşmeleri,
 • Ödeme sistemleri mevzuatı ve açık bankacılık,
 • E-imza,
 • Birleşme ve satın almalar,
 • Lisanslama ve hizmet projeleri,
 • Tüketicinin korunması,
 • Kişisel verilerin korunması ve gizlilik,
 • Bilişim suçları,
 • Yazılım geliştirme, yazılım bakım ve güncelleme, bulut bilişim hizmeti ve diğer bilgi teknolojileri sözleşmeleri.