Online Danışmanlık

Ulusal ve uluslararası iş ve mesleki çevrelere etkin ve yön verici bir şekilde katılmaktayız.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukukunun kapsamı altına aldığı konular; tapu, sözleşmeler, hakların muhafazası gibi gayrimenküller üzerinden gerçekleşebilecek olan sorunlardan oluşmaktadırlar. Gayrimenkul hukukuyla çözülebilecek sorunlar aşağıda görüldükleri şekildedir;

  • Bir gayrimenkulün tapu işlemleri ve bu konudan doğacak sorunların tümü,
  • Kira sözleşmelerinin hazırlanması, ev sahibi ve kiracıların haklarının muhafazası,
  • Ülkemizde yabancı kişilerin vatandaşlık sahibi olmadan mülk edinme süreçleri,
  • Gayrimenkullerin alım ve satımından doğan tüm sorun ve konular.